Contacta amb nosaltres 610 55 11 55

Avís legal

IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, detallem a continuació les dades identificadores de l’entitat titular d’aquest lloc web:

CORPORACIÓ CLD SERVEIS URBANS DE TRACTAMENT DE RESIDUS, SL, amb NIF B-08173411, domiciliada a l’Hospitalet de Llobregat, C / Pablo Iglesias, 61-63, 08908 i telèfon de contacte 934.450.245 i número de fax de contacte 933308528. Inscrita el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39.944, Foli 195, Foli B-357.812, Inscripció 1ª, data d’inscripció 1930.09.29. (info@corpcld.com)

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions (d’ara endavant denominades ‘avís legal’) tenen per objecte regular l’ús d’aquest Web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari, i suposa l’acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’aquest recurs amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol altra manera, pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del seu titular o de tercers i, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el web. De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipologia continguts en el web estan protegits per la Llei. El seu titular no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en ell. Per aquest motiu, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra manera d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular del web o del titular d’aquests drets.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l’Ús del Web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el seu titular i socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar de les accions de l’Usuari. El titular del web utilitzarà tots els mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent al web, però no assumeix cap garantia en relació a l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en alguns dels continguts accessibles a través d’aquest web. En el cas que es faciliti l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal respecte a determinats serveis (per exemple, selecció de personal), l’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències que es derivin del trencament o revelació del secret.

Responsabilitat pel funcionament del web

El titular del Web exclou tota responsabilitat relativa a la disponibilitat i continuïtat del lloc Web, així com dels serveis que hi estan vinculats i qualsevol tipus interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, generat per causes alienes al titular del Web, qui, al seu torn, està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir a l’Usuari a altres Webs gestionats per tercers. La funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El titular del Web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada en el Web enllaçat.

POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

Per visitar el web de CLD, en general, no cal facilitar les seves dades de caràcter personal; si més no, és possible que, en determinades circumstàncies, sigui requerit per poder relacionar-nos amb vostè. En els casos en què Vostè ens faciliti dades personals, seran incorporades al fitxer corresponent titularitat de CLD, i el seu tractament únicament s’efectuarà d’acord amb la finalitat per la qual han estat facilitades: resolució de consultes, contacte comercial relatiu a productes i serveis de CLD, selecció i contractació d’empleats i / o altres funcionalitats. En cas que no proporcioni les seves Dades Personals, li serà denegada la possibilitat de beneficiar-se de certes utilitats ofertes per la nostra web en què siguin requerides les dades personals, com pot ser la selecció de personal (recruitment).

El fet de facilitar les seves dades personals suposa la seva activa i expressa conformitat al seu tractament en els termes descrits. En qualsevol moment, Vostè disposa del dret d’accedir, rectificar o cancel·lar les dades personals que ens hagi facilitat, així com d’oposar-se al seu tractament dirigint-se a CLD en l’adreça de correu electrònic rgpd@sorigue.com, o de manera presencial en les nostres oficines situades a C/Pablo Iglesias, 61-63, de l’Hospitalet de Llobregat (08908).

El present web pot utilitzar cookies per tal de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil. Si més no, Vostè té la possibilitat de configurar el seu programa de navegació per Internet per tal de no rebre aquestes cookies; en aquest cas, la qualitat i rapidesa en la navegació del web pot disminuir.

OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar les seves condicions d’ús, en qualsevol moment i sense prèvia notificació. L’Usuari quedarà obligat, de manera automàtica, per les condicions d’ús vigents en el moment en què accedeixi al Web, de manera que és el seu deure llegir les condicions d’ús de manera periòdica.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Darrera actualització: 9/5/2019