Contacta amb nosaltres 610 55 11 55

POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB.

Resum Política.

GESTIÓ D’USUARIS WEB
Responsable de TractamentCORPORACIÓ CLD SERVEIS URBANS DE TRACTAMENT DE RESIDUS, S.L.
Corresponsable de tractamentGrupo Sorigué Accés àrees corporatives del grup.
Possibles tractaments derivats de la web. Finalitats previstesGestió de les dades de contacte d’usuaris de la pàgina web. Gestió de consultes.
Gestió d’informació derivada de cookies.
Gestió de dades de Currículum / autocandidatures
Legitimació del tractamentConsentiment exprés

Resum de Registres d’Activitats de Tractament El grup Sorigué disposa d’un registre d’activitats, que junt amb el registre d’activitats de Corporació CLD, comporta un inventari complet i detallat de les activitats de tractament de dades.

GESTIÓ D’USUARIS WEB
Finalitat del tractamentGestió de les dades de contacte d’usuaris de la pàgina web i Gestió de consultes. Gestió d’informació derivada de cookies.
Base jurídica del tractamentConsentiment exprés
Categories de dades personalsIdentificatius: Nom i cognoms; Dades de Contacte: correu electrònic.
Drets dels afectatsAccés, rectificació, supressió, oposició, limitació i revocació del consentiment.
Destinataris de les dades recollidesLes dades recollides són tractades pels nostres departaments i pels departaments transversals del grup Sorigué (com Recursos Humans, Serveis TI, Responsabilitat Social Corporativa, entre altres.) Poden accedir els nostres prestadors de serveis de manteniment de la pàgina web (desenvolupament de la pàgina web i allotjament) i proveïdors de programari i serveis auxiliars. No es preveuen transferències internacionals de dades.
Termini de manteniment de les dadesLes seves dades seran mantingudes durant el temps que siguin necessaris per a gestionar la seva consulta o sol·licitud, i en tot cas, un màxim de 24 mesos. No es mantindran dades recollides des de cookies més de 12 mesos.
EXERCICI DE DRETS/ NOTIFICACIÓ BRETXES DE SEGURETAT
Finalitat del tractamentExercici drets continguts al Reglament Europeu de Protecció de dades Personals (RGPD), així com les possibles notificacions als interessats de les bretxes de seguretat.
Base jurídica del tractamentObligació legal, segons el Reglament General de Protecció de Dades
Categories de dades personalsIdentificatius: Nom i cognoms; correu electrònica.
Drets dels afectatsAccés, rectificació i supressió.
Destinataris de les dades recollidesPrestadors de serveis TI Àrees corporatives grup Sorigué Autoritat de Control
Termini de manteniment de les dadesQuan es tractin dades en relació a aquesta finalitat, es mantindran un màxim de 3 anys des que es va tancar el procés de bretxa o d’exercici de dret.
GESTIONAR CURRÍCULUM I SOL·LICITUDS ESPONTÀNIES
Finalitat del tractamentGestionar dades currículum i presentació de candidatures espontànies
Base jurídica del tractamentConsentiment exprés
Categories de dades personalsIdentificatius: Nom i cognoms; correu electrònica.
Drets dels afectatsAccés, rectificació i supressió.
Destinataris de les dades recollidesPrestadors de serveis TI Àrees corporatives Grup Sorigué Autoritat de Control
Termini de manteniment de les dadesQuan es tractin dades en relació a aquesta finalitat, es mantindran un màxim de 3 anys des que es va tancar el procés de bretxa o d’exercici de dret.

Política detallada de protecció de dades Per visitar la web de CLD, en general, no és necessari facilitar les seves dades de caràcter personal. No obstant això, a la nostra pàgina web disposem d’uns formularis mitjançant els quals pot posar-se en contacte amb nosaltres. En els casos en què Vostè ens faciliti dades personals, s’aplicarà aquesta política de privacitat. Tot procés dins de la nostra companyia i dins del grup en el qual ens integrem, grup SORIGUÉ, que impliqui tractament de dades personals, serà realitzat amb el més estricte respecte al que es disposa en el Reglament UE 2016/679. Aquesta política detalla elements relacionats amb la pàgina web, sense perjudici d’una altra informació relacionada amb el Reglament General de Protecció de Dades, que pot estar detallada en altres polítiques i que es pot posar a la seva disposició en diferents mitjans. Només recollirem, tractarem, conservarem, transmetrem o procedirem a eliminar aquelles dades personals que siguin necessaris, mantenint sempre el principi de minimització de dades. Pot realitzar quantes consultes consideri, relacionades amb la privacitat i el Reglament General de Protecció de Dades, posant-se en contacte mitjançant correu electrònic a rgpd@sorigue.com

Informació del Responsable del Tractament

Identitat: CORPORACIÓ CLD SERVEIS URBANS DE TRACTAMENT DE RESIDUS, S.L. (des d’ara en endavant CLD o Corporació CLD o Corp. CLD)

CIF: B-08173411.

Direcció postal: C/Pablo Iglesias, 61-63, 08908.  L’Hospitalet de Llobregat

Telèfon: +34 934450245

Correu-e:  / info@corpcld.com

Correu-e informació RGPD: rgpd@sorigue.com

Formulari contacte: Canal Ètic https://www.sorigue.com/es/negocio-responsable/canal-etico

Informació personal

La nostra pàgina web té com a finalitat informar de les activitats, productes i serveis que es desenvolupen per la nostra empresa CLD, a qualsevol usuari d’internet.

La mera visita a la nostra pàgina web pot generar que s’emmagatzemin les cookies. Si us plau consulti la informació relacionada amb la nostra Política de Cookies.

També pot enviar-nos consultes a través del formulari web o del correu corporatiu info@corpcld.com. En tots dos casos, serà necessari recollir dades personals de manera puntual, i tractarem les seves dades personals per donar resposta a la seva sol·licitud, per resoldre els dubtes o les qüestions que ens plantegi.

També podem recollir informació relacionada amb el seu currículum, enviat de manera espontània a la nostra entitat a través del formulari específic disponible a la nostra web.

Consentiment exprés

La seva informació personal es recull amb el seu consentiment exprés, voluntari i informat. La informació personal que ens remeti serà tractada de manera segura i confidencial.

Les seves dades no seran emprades per a fins diferents als descrits i, en tot cas, si fos necessari serà prèviament informat i es requerirà el seu consentiment.

El fet de donar-nos el consentiment exprés per a un tractament no implica que això no ho pugui modificar. Pot revocar/invalidar el consentiment sempre i en qualsevol moment.

Per revocar /invalidar el seu consentiment, només ha de remetre’ns un correu electrònic a l’adreça rgpd@sorigue.com indicant l’assumpte “Revocar Consentiment CLD”, donant-nos informació respecte al consentiment que ens va donar prèviament i que desitja invalidar.

Finalitat del tractament

Finalitat

 • La finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades, és per poder gestionar les sol·licituds efectuades pels usuaris de la web, donant respostes a consultes o sol·licituds generals.
 • La finalitat quan es remetin dades curriculars és gestionar les candidatures espontànies i tramitar als nostres serveis de recursos humans la informació.
 • La finalitat quan es requereixi la intervenció del Delegat de Protecció de Dades és gestionar, la petició de l’usuari web.

Quan de les comunicacions efectuades es derivi una relació més enllà de la descrita, s’ampliarà la finalitat a les descrits en els nostres Registres d’Activitats de Tractament.

Base de tractament

Totes les dades recaptades seran tractades sota el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment.

El seu consentiment es demana sempre, prèvia presentació de la informació necessària perquè pugui adoptar la seva decisió de manera lliure.

Es recull el consentiment sempre mitjançant sistemes senzills, gratuïts i accessibles.

Pot emprar aquests mateixos mitjans per revocar el consentiment donat, i en qualsevol moment.

La remissió de les dades personals suposa que són certs, exactes i que ha d’actualitzar-los quan els mateixos es modifiquin.

Categories

Dades recollides

Les dades que poden recollir-se des de la web seran d’identificació (nom complet), i de contacte (correu electrònic).També, a vegades, podem tractar altres dades identificadores numèriques úniques com l’adreça IP del seu ordinador o l’identificador del seu dispositiu mòbil o la informació que obtenim a través de cookies.Quan ens enviïs un correu electrònic o facis ús de formularis específics, estarem recollint les dades que ens remetis a la comunicació i que puguem necessitar per a donar-te resposta.

Destinataris

Les dades de caràcter personal facilitades podran ser comunicades a entitats que ens ajudin en la gestió dels processos de comunicacions comercials i en la provisió i manteniment de serveis tecnològics (per exemple, la pàgina web).

Per política de SORIGUÉ únicament contractem entitats que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament de les dades que ens hagi facilitat sigui conforme amb els requisits de la normativa de protecció de dades i garanteixi la protecció dels drets de l’interessat.

No venem ni intercanviem dades personals. Només comuniquem o donem accés a dades als proveïdors o subcontractistes que prèviament han estat avaluats i amb els quals mantenim acords de confidencialitat.

A més, pot tenir accés a les seves dades, l’Autoritat de Control.

Transferències Internacionals

Amb caràcter general les dades personals no seran processades fora de la UE. No obstant això, quan contractem amb proveïdors, mai ho farem amb aquells que no puguin acreditar que compleixen la política de protecció de dades de la Unió Europea, o estan adherits a Privacy Shield o escut de privacitat, que acredita l’adequació de les seves mesures de seguretat a les requerides a l’espai europeu.

Algunes de les cookies que disposem, són de tercers i estan sent transferides fora de l’espai europeu. No obstant això, són proveïdors adherits a Privacy Shield.

Els nostres proveïdors externs, han d’acreditar mesures de seguretat i diligència en la prestació dels seus serveis. En alguns casos disposen d’estàndards de seguretat com l’ISO/IEC 27001, o La Norma Internacional sobre Seguretat ISAE.

Si en el futur existissin altres destinataris amb seu a un país de fora de la UE/CCE i que, a més, no tinguessin el mateix nivell de seguretat que es requereix a la UE, actualitzarem la nostra política i t’informarem amb tot detall.

Enllaços de tercers

En algun cas, des de la nostra pàgina web podem donar accés a webs o aplicacions de tercers (per exemple, xarxes socials). No podem garantir la seguretat disponible en aquests entorns aliens.

Si us plau llegeix amb deteniment les polítiques legals associades a aquests tercers. Si un usuari detectés que aquests tercers incompleixen normes o afecten la integritat dels usuaris, si us plau comunica’ns-ho al correu rgpd@sorigue.com.

Pots trobar accés a les xarxes socials que tenim associades a la nostra empresa o al nostre grup a Twitter®, Facebook® i Vimeo+®. Quan un usuari accedeix a aquestes, surt de la nostra plataforma i passa a estar sotmès a les condicions establertes pel prestador de la xarxa social.

Quan un usuari introdueixi informació o elements a les xarxes socials, implicant aquests perfils, i aquesta informació sigui contrària a la política de privacitat, és a dir, contrària a la legislació, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, es procedirà a la seva retirada de manera immediata. No ens fem responsables de la informació i continguts emmagatzemats a fòrums, xarxes socials o qualssevol altres mitjans que permeti a tercers publicar continguts de manera independent.

Terminis de conservació

La nostra política corporativa estableix que només conservarem les seves dades personals durant el temps imprescindible i necessari per cada finalitat del tractament.

El termini de conservació generalment vindrà donat per una imposició legal, que ens sigui aplicable, bé per prestar-li un servei o bé perquè hem de conservar evidències de compliment. En tot cas els terminis variaran en funció de cadascun dels tractaments que hàgim de fer.

Per a determinar el període de conservació, com a exemple i sense caràcter exhaustiu o limitatiu, s’utilitzen els següents criteris:

 • Dades associades a cookies. Màxim 12 mesos des del consentiment de cada usuari.
 • Exercici de drets, durant el termini assenyalat per la normativa vigent per a l’exercici de responsabilitats. Màxim 3 anys
 • Dades relacionades amb sol·licituds o consultes a través de la web. Durant el termini necessari per a la seva gestió. Màxim 24 mesos.

En tot cas, les dades una vegada finalitzada la finalitat per la qual van ser recollides, i establint un termini màxim, transcorreguts 3 anys, seran cancel·lades.

Quan les dades ja no siguin necessàries per al compliment de les obligacions i deures establerts, aquestes s’eliminaran de manera regular i segura.

Drets d’usuaris

Tots els usuaris tenen garantit l’exercici dels seus drets, com a titulars de dades personals.

Per a això, només han de contactar amb el Delegat de Protecció de Dades que canalitzarà la seva execució. Per exercir els seus drets enviï un correu electrònic a rgpd@sorigue.com, indicant a l’assumpte “Exercici de Dret”.

En general, t’expliquem breument quins drets tens;

Tens dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les teves dades personals. Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessitades per les quals les vam recollir.

Tens dret a revocar el teu consentiment, no obstant això, aquesta revocació no afecta a la legitimitat del tractament anterior a la revocació.

També intentarem sempre que sigui tècnicament possible, atorgar-te el dret a rebre les teves dades o a facilitar-los-hi a tercers en un format estructurat, accessible i llegible per màquina conforme a les normatives de l’art. 20 del Reglament General de Protecció de Dades de la UE.

Detall de drets

Però volem donar-te informació una mica més detallada:

 1. Dret a obtenir informació de manera clara i transparent sobre com es tracten les teves dades personals, la finalitat del tractament, els terminis de conservació, les cessions de dades a tercers o el tractament internacional dels mateixos i la possibilitat de presentar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 2. Dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant.
 3. Dret a sol·licitar:
 • La suspensió en el tractament mentre es procedeix a la rectificació de les teves dades
 • Al fet que conservem les teves dades personals per a l’exercici d’accions o reclamacions en defensa dels seus interessos
 1. La rectificació d’aquelles dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes.
 2. Dret de supressió de les teves dades personals quan desaparegui la finalitat del tractament, o quan revocat el consentiment que seran eliminades excepte obligació legal de conservació.
 3. Dret d‘oposició al tractament de les teves dades personals.
 4. Dret de limitació del tractament de les teves dades personals per a determinades activitats.
 5. Dret a la portabilitat de les teves dades personals, que opera en determinades circumstàncies en els quals es tractin les dades de manera automatitzada i sempre que sigui possible.

Recorda que tens dret, a revocar – retirar el teu consentiment en qualsevol moment.

Com exercir els teus drets

Per tramitar la seva sol·licitud de l’exercici dels seus drets, que tindrà caràcter gratuït, pot posar-se en contacte a través del correu electrònic rgpd@sorigue.com o bé exercir el dret a través del canal ètic disponible a https://www.sorigue.com/ca/negoci-responsable/canal-etic. Per a exercir els drets hauràs d’acreditar la identitat de manera fidedigna, mitjançant un document identificatiu vàlid. Si estàs actuant en representació d’un tercer, hauràs de presentar-nos el document de representació.

Tutela davant Autoritat de Control

Podrà presentar reclamació per a la tutela dels seus drets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals a la seva seu electrònica o a l’adreça postal del Carrer Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid. Si us plau, si necessites més informació, visita la pàgina web www.agpd.es

DATA DE PUBLICACIÓ 20/6/2022